PERFORMANCE


if my memory doesn't wholly decieve me
Synchronized text performance

IF MY MEMORY DOESN’T WHOLLY DECEIVE ME
JEIGU ATMINTIS MANĘS NEAPGAUNA

I AM THE SOUL IN LIMBO
AŠ ESU SIELA KLAJOJANTI TARP DVIEJŲ PASAULIŲ ^

UN AUTRE MONDE

BET ŽMONES APIE TAI NIEKO NEŽINOS
WHAT MEN KNEW NOTHING ABOUT *

TWO SUNS ARE MOVING IN TO ONE *
DVI SAULĖS SUSILIEJA Į VIENĄ^

RADIKALUS PARAŠIUTO HERMAFRODITO GEIDULYS
LĖTAI KRENTANTIS
IEŠKANTIS GLAMONIŲ^
RADICAL DESIRE OF THE PARACHUTE HERMAPHRODITE
SLOWLY FALLING*
TO LOOK FOR CARESSE

PROTO VIDUJE
INSIDE THE MIND*

THOUSAND LITTLE MEN ARE POSSESING MY BODY
MANO KŪNAS YRA APSĖSTAS TŪKSTANČIO MAŽŲ ŽMOGELIŲ^

THE SUN HAS FOR YEARS SPOKEN
REVEALING HERSELF AS A LIVING BEING

SAULĖ VISĄ LAIKĄ KALBĖJO^
ATSISKLEISDAMA KAIP GYVA BŪTYBĖ^

NAKED*

PAPUOŠTA SPALVINGAIS KASPINAIS^
ADORNED WITH COLOURFUL RIBBONS

MIRRORED HEARTS
COVERT
ENTWINED

ATSISPINDINČIOS ŠIRDYS^
PASLĖPTOS^
SUSIPYNUSIOS^

STANDSTILL MEMORY STONES
& LONGING LIPS*

NEĮMANOMI KLAJOKLIAI^
IMPOSSIBLE DWELLINGS
AT THIS MOMENT*
VISIŠKAI PASIMETĘ^
INTENSLY LOST

SPILL OVER AND DISAPPEAR

NEĮVARDIJAMA YRA AMŽINAI TIKRA^
THE UNNAMEABLE IS THE ETERNAL REAL
UNDERSTANDING*
SUPRANTANTI^

LUCIDE
MAGIC*

THE STATE OF LIMBO
KLAJOJANTI TARP DVIEJŲ PASAULIŲ^

SOMEWHERE* NOT HERE*

SOMEWHERE NOT HERE*
KAŽKURE NE ČIA^